Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  brojevi 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) dajemo sljedeću obavijest:

Zahtjev za pristup informacijama iz predmetnog Zakona može se uputiti pismenim putem na adresu:

Ljekarna Križevci, n/p službenika za informiranje, P. Zrinskog 1, 48260 Križevci

 
Ustanova će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.